Keňa Očkovanie

Na pobreží sa nachádzajú lekárne a nemocnice, okrem iných v Mombase, Malindi, či Kilifi. Odporúčané očkovania: žltá zimnica, hepatitída typu A a B, tetanus, besnota, týfus a meningokokus. Spýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.