Mozambik Víza

Vízová povinnosť

Občania SR môžu vstúpiť na územie krajiny na základe platného cestovného pasu (s platnosťou 3 mesiace po vstupe do krajiny), víza a hotovosti (minimum 50,-USD na deň v bankovkách). Pri vstupe do krajiny treba deklarovať všetky valuty a v prípade vstupu do krajiny z infikovaných oblastí sa vyžaduje potvrdenie o očkovaní proti žltej zimnici. Občania SR môžu požiadať o vstupné vízum na veľvyslanectve Mozambiku so sídlom v Berlíne alebo na ktoromkoľvek veľvyslanectve Mozambiku v zahraničí. Pre podrobnejšie informácie týkajúce dlhodobých pobytov v Mozambiku odporúčame kontaktovať mozambické veľvyslanectvo príslušné pre SR so sídlom v Berlíne.

Potrebné dokumenty

  • platný cestovný pas
  • vyplnený formulár
  • fotografia pasového formátu
  • posledný výpis bankového účtu (peniaze hotovosti)
  • spiatočná letenka

Veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo SR v Pretórii
Hatfield 0028
P.O.Box Pretoria
Južná Afrika
Tel.: ++27-12-342 2051/2
Fax: ++27-12-342 368
www.mzv.sk/pretoria

Zahraničné veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Mozambiku
Stromstr. 47
D 10551 Berlín
Nemecko
Tel.: ++49-30-39876500
Fax: ++49-30-39876503