http://www.safari.sk Víza Namíbia - Turistický sprievodca | Safari.sk

Namíbia Víza

Vízová povinnosť

Občania SR potrebujú na vstup do krajiny cestovný pas s platnosťou presahujúcou dobu pobytu v Namíbii najmenej o 6 mesiacov a platné vízum vydané napr. na namíbijskom veľvyslanectve vo Viedni. O predĺženie víza je potrebné požiadať na imigračnom úrade v Namíbii. Pobyt v krajine po uplynutí platnosti víza je trestne stíhaný.

Potrebné dokumenty

  • cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov
  • 1× vyplnený formulár (obojstranne!)
  • 2× foto pasového formátu, na zadnej strane podpísať
  • rezervácia spiatočnej letenky
  • rezervácia ubytovania alebo pozvánka od súkromnej osoby
  • popis cesty písaný v angličtine
  • pozor: podpisy na fotografiách i na vízových formulároch musia byť zhodné s podpisom v pase!

Veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo SR v Pretórii,
Hatfield 0028
P.O.Box Pretoria
Južná Afrika
Tel: ++27-12-3422051/2
Fax: ++27-12-3423688

Zahraničné veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Namíbie
Ungargasse 33, 5. poschodie
1030 Viedeň
Rakúsko
Tel: ++431/4029371-2-3
Fax: ++431/4029370