Tanzánia a Zanzibar Očkovanie

Pred odchodom do Tanzánie je vhodné konzultovať potrebné očkovania s lekárom (žltá zimnica, malária, hepatitída...).