Tanzánia a Zanzibar Víza

Vízová povinnosť

Cestovný pas, platný minimálne 3 mesiace po požadovanej dobe pobytu, víza, spiatočná letenka či iné cestovné doklady, potvrdzujúce odchod z krajiny, medzinárodný preukaz o očkovaní proti žltej zimnici a cholere pri príchode z endemických oblastí, pri služobnej návšteve - predloženie dokladu potvrdzujúceho účel cesty. Vízum je možné obdržať i pri vstupe do krajiny. Poplatok za vízum je 50 USD (platnosť 6 mesiacov a iba na jeden vstup, pričom dĺžka pobytu nesmie prekročiť 3 mesiace).

Potrebné dokumenty

  • platný cestovný pas
  • 1x vyplnený formulár
  • 1x fotografia pasového formátu
  • spiatočná letenka
  • očkovací preukaz proti žltej zimnici

Veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo SR v Nairobi
Milimani Road
P.O.BOX Nairobi
Keňa
Tel.: +254 40 / 733 609565
fax.: +254 20 / 2712956
www.foreign.gov.sk

Zahraničné veľvyslanectvo

Veľvyslanectvo Tanzánie
Eschenallee 11
14050 Berlín
Nemecko
Tel.: 0049/30 /3030 800
fax: 0049/30 /3030 8020
www.tanzania-gov.de