Zimbabwe Očkovanie

V prípade služobných ciest a organizovanej turistiky ZÚ upozorňuje na vysoký výskyt cholery v Zimbabwe a odporúča prísne dodržiavanie hygienických návykov, vyhýbanie sa priamemu dotykového kontaktu s miestnym obyvateľstvom a pitiu kontaminovanej vody. Z dôvodu kolapsu zdravotného systému ZÚ zároveň upozorňuje na zvýšený výskyt malárie. Prípadné očkovanie je vhodné konzultovať so svojím lekárom.