Zimbabwe Víza

Vízová povinnosť

Držitelia slovenských pasov potrebujú na cestu do Zimbabwe platné vízum, ktoré možno získať  na veľvyslanectve Zimbabwe vo Viedni alebo Berlíne. Neodporúča sa cestovať do Zimbabwe na vízum vystavené na základe dohôd v rámci Commonwealthu veľvyslanectvom Veľkej Británie v Bratislave alebo inde. Takéto vízum zimbabwianska strana dnes neuznáva a cestovateľ nebude do krajiny vpustený.

Pri pobyte v Zimbabwe dlhšom ako 30 dní musí cestovateľ tri dni po príchode do krajiny požiadať o pobytové vízum na Imigračnom úrade v Harare.

Ak turista plánuje zimbabwianske územie opustiť len na niekoľko hodín a vzápätí sa vrátiť (najmä prehliadka Viktóriiných vodopádov aj zo zambijskej strany), musí mať platné zimbabwianske vízum na 2 až viac vstupov.

Potrebné dokumenty

  • platný pas s minimálnou platnosťou ďaľších šesť mesiacov od vydania víza
  • 1× vyplnený formulár, jednostránkový
  • 2× foto pasového formátu
  • kópia cestovného pasu
  • rezervácia spiatočnej letenky
  • v prípade návštevy známych to uveďte vo formulári, je dobré pripojiť aj pozývací dopis (aspoň e-mailom)
  • v prípade cestovania po krajine, krátky popis cesty     

SR nemá v Zimbabwe diplomatické zastúpenie. Veľvyslanectvo SR so sídlom v Harare bolo zatvorené k 1.7.2003. Príslušným je veľvyslanectvo v Pretórii.

Veľvyslanectvo SR v Pretórii (JAR) 

930 Arcadia Street, Arcadia, Pretoria, South Africa
P.O.Box 12736, Hatfield 0028, Pretoria, South Africa
Juhoafrická republika 
Tel. č.: ++27-12-3422051/2, Služba pre občanov v núdzi: ++27-83-304 1599
Fax: ++27-12-3423688
E-mail: slovakemb@telkomsa.net 

Veľvyslanectvo Zimbabwe vo Viedni

Strozzigasse 10/15
A- 1080 Viedeň  
Rakúska republika 
Tel. č.: ++43-1-407 9236/7, ++43-1-403 8089/90,++43-1-407 9238
E-mail: z.vien@chello.at